paaušti

paaušti
2 paaũšti intr. kiek išaušti: Kol aušra paaũš, mes būsime toli Žž. \ aušti; apaušti; ataušti; išaušti; nuaušti; paaušti; praaušti; užsiaušti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • paausti — paáusti vksm. Paáudžiu kiekvieną diẽną trupùtį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • paausti — 1. intr., tr. neilgai ar nedaug austi: Paausk da kokį galiuką, ir užteks Gs. | refl.: Turėjau audeklo pasaudus Str. 2. intr., tr. galėti, pajėgti austi: Ji dar maža, nepaaudžia Rm. Siūlai trūksta, negaliu paaust Gs. Audžiau drobelę nepaaudžiamą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apausti — tr. 1. išausti daugeliui, užtenkamai: Ana mumis apaudė ir išejo namie Grg. Bus laiko apausti, apsiūti vaikus Žem. | refl.: Jau apsiaudėm, galėsim dabar eit į laukus Gs. 2. Lk apmušti, apkulti: Apausk piemenį, kad neklauso Ll. ◊ su liežuviù… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apaušti — 2 apaũšti tr. Jdr užtikti kur auštant, apšvisti: Apaũšo mus pro mišką bevažiuojant Š. Tave ne kartą diena apaũšo, tave aplojo šunes Mataušo Plš. Juos bevakaruojančius apaũšo Pg. Ar jau mėnesį apaũšo (saulė užtekėjo, mėnesiui dar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atausti — 1. tr. ataudais išausti: Vienais [siūlais] meta, kitais ataudžia Gs. Kuo mes atausme, tiek drobės prisimetę? Kp. Ji vieną pusę juodu, kitą raudonu siūlu ataudė Lš. Į vilnonę marškoniais ataudais atausk J. Apatinės kelnės vis būna blakute ataustos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ataušti — 2 ataũšti intr. išaušti: Galiausiai trečioji diena ataušo Ns1859,2. aušti; apaušti; ataušti; išaušti; nuaušti; paaušti; praaušti; užsiaušti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • austi — austi, audžia ( ti), audė 1. tr., intr. SD370 gaminti audinį (iš siūlų staklėmis): Audžiant gija sykiu grimsta, sykiu kyla, žiodmens darosi J. Audimą, milą austi K. Kasdieninius abrūsus eglute audžia Alk. Vilnų austos skarelės Rm. Dabar toks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aušti — 2 aũšti, ta ( tra), o ( tro) 1. intr. SD359, BB1Moz32,24 pradėti rodytis ryto bei dienos šviesai, švisti, brėkšti: Kelkimės, jau aũšta, reikia eit kult Nmn. Jau auštra Pls. Kol dienelė aũšo, dvi kapi supjoviau Grž. Gieda gaideliai ryliuoja,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • geinys — geinỹs sm. (4), geĩnis (2) K, Š 1. R227 prietaisas iš virvių į medį prie bičių kopti: Geinys – senųjų bitininkų prietaisas (kablys, lentelė pasisėsti ir virvė už medžio užmesti), kuriuo kopama drevėn bičių kopinėti Vaižg(Mrc). Geinys… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • gunklys — gunklỹs sm. (4) Srv, Pc, (3) Slnt žr. 1 gunklas: 1. Reik parinkt pagalių su gunkliaĩs Pc. 2. Tūs siūlūs tiek daug gunklių̃, kad nė paausti nebgal Slnt. Su rekečiukais vejant [virvę], pasidaro tokie gunkliaĩ Bsg. 3. susivėlęs gniutulas, kezulas …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”